Opstellingen en het onderzoeken van Relaties

Hoe we relaties kunnen onderzoeken vanuit een systemische achtergrond

We kunnen de systemisch achtergrond gebruiken om onze huidige relatie te onderzoeken. We bekijken relaties vanuit drie uitgangspunten: binding, ordening en de balans in geven en nemen. Het onderzoeken noemen we systemisch werken.

Binding aan een systeem

Heb je een vrije keuze of bepaalt het lot met wie je wel of niet verbonden bent? De binding met je familie is geen vrijwillige keuze. Je zou kunnen zeggen, het lot bepaald! Het is een levenslang lidmaatschap waarin je met deze mensen verbonden bent. Je wordt gedwongen tot deze relaties en welke vorm deze krijgt hangt af van hoe jij en de andere er mee omgaan. Even uit het systeem stappen zal niet gaan. Dit gegeven kan op vele manieren problemen en conflicten geven in een mensenleven.

De binding met je partner, werkgroep en andere sociale groepen zijn meestal vrijwillig gekozen systemen. Eruit stappen kan altijd. De wens of afspraak om de rest van je leven met deze mensen verbonden te zijn geven geen garantie! Het gegeven dat deze verbinding van tijdelijke aard kan zijn kunnen allerlei onbewust processen van handelen en gevoelens met zich mee brengen die een relatie onder druk zetten.

Bij systemisch werken, kijken we naar hoe de leden in een groep zich met elkaar verbinden.

Ordening, welke plaats neem jij in het systeem.

Kan je je plaats in een systeem vrij kiezen of bepaalt het lot? Ieder mens heeft een plaats in zijn familie, werksysteem en andere sociale systemen. De plaats die jij inneemt is bepalend voor hoe de relatie met de andere leden in de groep zich vormen. In een familiesysteem is er een natuurlijke hiërarchie in rangorde.

Vader en moeder staan gelijk naast elkaar, de kinderen komen daarna in volgorde van oud naar jong. De plaats van het kind word deels bepaald door zijn afhankelijkheid. Het steeds ouder wordende kind zal later vanuit een natuurlijke drang steeds meer eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid willen ontwikkelen. De ouders zijn verantwoordelijk en hebben zeggenschap over de kinderen wat naarmate de kinderen ouder worden steeds vraagt om een stukje loslaten. Hoe dit evenwicht word vormgegeven kent vele vormen en kan samen gaan met verschillende problematieken. De plaats in de familie kent een natuurlijke hiërarchie en word bepaald door het lot. Ieder familielid heeft een plek, altijd! Wanneer één van de familieleden op de plaats van een ander gaat staan, bijvoorbeeld het kind op de plaats van een ouder of andersom dan geeft dat reden voor allerlei moeilijkheden in deze relaties.

Bij werk en sociale systemen zal je je eerst moeten aanmelden om een plaats te krijgen. In de werksferen kies je een plaats met de daarbij horende voorwaarden en regels. Er is meestal een afgesproken rangorde in wie de werknemers, leidinggevenden, managers en de bazen zijn. De afspraken kunnen in theorie helder zijn maar in de praktijk anders worden vormgegeven, wat allerlei redenen kunnen geven voor conflicten. Bij sociale systemen werkt het op dezelfde manier. Zonder aanmelding en acceptatie hoor je niet bij dit systeem.

Bij systemisch werken, kijken we naar welke plaats de leden innemen.

Balans in Geven en Nemen, hoe is de balans in jouw systeem.

Kun je vrij geven en nemen in het systeem of bepaalt het lot? Het geven en nemen in het familiesysteem is in de kern niet vrij. Hoe er word omgegaan met deze onvrijheid in het systeem en daaruit voortkomende dwang, is afhankelijk van de familieleden. Ouders geven aan hun kinderen en kinderen nemen. Ook het oudste kind geeft iets meer door te zorgen voor de jongeren. En het jongste kind neemt het meest. Wanneer de ouders oud en hulpbehoevend zijn, zullen de kinderen meestal vanuit een natuurlijk beweging gaan geven en nemen de ouders. In het familiesysteem zal de geef en neem balans een heel leven een bepaalde gebondenheid kennen. Wanneer één lid deze cirkel doorbreekt kunnen er problemen ontstaan in relaties.

In werk en sociale systemen is er een keuzevrijheid in het geven en nemen. In het werksysteem verbind je je met een aantal voorwaarden waarin wordt afgesproken wat je geeft en wat je ervoor terug krijgt. In het sociale systeem ontstaat er vaak een balans in het geven en nemen vanuit een natuurlijke reactie. Als we iets krijgen en de daarbij horende intentie ontvangen, ontstaat vaak een innerlijke behoefte iets terug te willen geven. De vormen waarin we terug geven is heel verschillend.

Bij systemisch werken, kijken we naar hoe de leden geven en nemen.

Ervaar jij problemen in huidige relaties met anderen of raak je soms verstrikt in innerlijke conflicten die zich steeds herhalen?

We kunnen deze onderzoeken door middel van een opstelling.

Er zijn  twee manieren van opstellen.

Opstellingen in een persoonlijk coachingsgesprek. Je kijkt samen met mij naar een vraag of situatie die je wil onderzoeken. Of je kunt een situatie/vraag opstellingen in groepsverband. Hierbij breng je jouw vraag in en is de groep ondersteunend aan jouw onderzoek.

       Klik hier voor                                                                      Klik hier voor opstelling in        één op één coachingsgesprek                                                               groepsverband