Opstellingen in groepsverband

Achtergrond

Opstellen doen we vanuit een systemische visie. Klik hier voor meer informatie. Dat wil zeggen dat we kijken naar jou in een situatie. Het gaat over wie ben jij ten opzichte van iets of iemand anders. En wat doet deze interactie met jou. We kijken naar de verbanden en daaruit voorkomende interpretaties en observaties.

Voor wie?

Een opstelling is geschikt voor iedereen, jong en oud. Voor mensen die leven met een (belangrijke) vraag of probleem waar ze maar niet uit komen en bereid zijn die situatie te onderzoeken.

Wat wil je opstellen?

Het onderwerp kan zeer verschillend zijn: een probleem, een relatie, een verlangen, een trauma, een fysieke klacht, iets in het verleden of een belangrijke keuze die voor je ligt. We kunnen alles opstellen! Wil je relaties onderzoeken dan doen we dat aan de hand van drie uitgangspunten. Hoe is de (ver)binding tussen de mensen, welke plaats neemt wie in en hoe is de balans in geven en nemen vorm gegeven. Klik hier voor meer informatie

Wat is het doel?

Een opstelling is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten over het onderwerp van je vraag. De nieuwe inzichten geven handvatten om tot acceptatie te komen voor jouw situatie. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor nieuwe gedachtes en oplossingen.

Opstellen in een groep

Met een opstelling in groepsverband, zijn de andere groepsleden meewerkend aan het creëren van jouw opstelling. Zij zijn degenen die je vraagt jouw onderwerp of bekende te vertegenwoordigen, als representant. De representanten in de groep zijn ondersteunend aan jouw vraag. Ze geven je inzicht in jouw situatie die je verder kunnen brengen naar antwoorden op je vraag.

Voordelen van opstelling in groepsverband Bij een opstelling in groepsverband is het grote voordeel dat je alle representanten tegelijk ten opzichte van elkaar ziet bewegen en reageren. Het volledige beeld ‘leeft’! De verschillende dynamieken tussen de representanten zijn snel en duidelijk zichtbaar. Niet alleen jij t.o.v. de ander wordt in beeld gebracht, maar ook de dynamiek tussen de representanten geven soms zeer belangrijke informatie die in een opstelling in een individuele sessie niet naar voren komt.

Hoe ziet het er praktisch uit?

Richtlijnen voor de vraagsteller. Dit noemen we ook wel de protagonist.

 • Als protagonist ben jij het onderwerp! Jij brengt het onderwerp naar voren waar de opstelling over gaat. Je zal daar even kort over praten met de ‘mogelijkmaker’, degene die de opstelling begeleidt en ondersteunt.
 • Samen met de mogelijkmaker bespreek je wie en/of wat je gaat opstellen. Dan kies je mensen uit de groep en vraag je of zij representant willen zijn.
 • Als de persoon toestemt representant te zijn kan je hem of haar gaan opstellen. Dat doe je door achter de representant te gaan staan. Leg je handen op de schouders en begeleid hem/haar naar een plek in de ruimte. De representant wordt vanaf dat moment in dienst genomen door jouw systeem.
 • Stel je representanten één voor één op. De mogelijkmaker zal je vragen dat bewust en in alle rust te doen.
 • Heb je iedereen opgesteld, neem dan weer plaats op de stoel van de protagonist en wordt toeschouwer van jouw opstelling.
 • Ergens tijdens de opstelling zal de mogelijkmaker je vragen je eigen plek in te nemen tussen de representanten. Het zelf ervaren van de situatie die je hebt opgesteld begint.
 • Samen met de mogelijkmaker ga je op zoek naar antwoorden op jouw vraag en worden de mogelijke verstrikkingen die problemen geven zichtbaar. Samen onderzoek je waar de ruimte zit voor verandering.
 • Heb je ervaren wat de opstelling je te bieden heeft, dan komt de opstelling ten einde.
 • Bedank op eigen wijze je gekozen representanten.
 • De mogelijkmaker zal je adviseren om de komende 24 uur zo min mogelijk met anderen te praten over de inhoud van de opstelling. Zo kan de opstelling rustig op je in werken.

 

Richtlijnen voor representanten

 • Je mag als deelnemer aan opstellingen altijd nee zeggen wanneer je gevraagd wordt representant te zijn.
 • Als je iemands representant wilt zijn, laat je je door de protagonist naar een plek in de ruimte leiden.
 • Als representant bestaat de mogelijkheid gevoelens en gedachtes waar te nemen van die persoon of het onderwerp wat jij representeert. Dat worden fenomenologische verschijnselen genoemd wat in dit geval nog niet wetenschappelijk te onderbouwen valt.
 • Het is belangrijk dat je uiting geeft aan wat je voelt als representant. Misschien wil je lachen of huilen, ben je blij of boos. Misschien kan je alleen maar zwijgen, tegen iets aanhangen of op de grond liggen. Voel je vrij om dat te uiten!
 • De mogelijkmaker zal je soms vragen zinnen uit te spreken. Dat worden “wordings” genoemd. Dit doen we om het spanningsveld in een relatie te vergroten en te onderzoeken.
 • Heb je het gevoel dat de “wording” niet bij je past als representant? Wil je dat dan aangeven, dan zoeken we naar een meer passende zin.
 • Als de opstelling ten einde is zal de vraagsteller je bedanken voor je inbreng. Je bent weer jezelf met mogelijk een heleboel nieuwe ervaringen. We willen je vragen om de inhoud van de opstelling te laten rusten in het belang van de vraagsteller! Zo heeft hij/zij alle tijd voor het verwerken van de opstelling.

Aanmelden

Heb je een vraag die je wilt onderzoeken in een opstelling in groepsverband? Dan kan! Wij organiseren cursusdagen en avonden. Je kunt je opgeven voor een hele dag, waarin plaats is voor 4 opstellingen of een avond waarbij we 2 opstellingen zullen vormgeven.  De groep bestaat gemiddeld uit 8 á 10 personen. Tijdens zo’n cursus kun je een vraag inbrengen en/of representant zijn voor anderen uit de groep.

Helaas zijn er nog geen cursusdagen gepland waar je je voor kunt opgeven.

Via het invullen van het contactformulier kan je laten weten dat je interesse hebt of geef je onderaan deze pagina op voor de nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Voel je de behoefte om direct een vraag te onderzoeken? Misschien is een opstelling in een individueel coachingsgesprek een goed alternatief. Klik hier voor meer informatie.