Lidmaatschappen

Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten

De VNRT is de beroeps- Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Om aangesloten te zijn bij de VNRT en de daaraan overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, zie hieronder) moet de therapeut een landelijk erkende beroepsopleiding voor Reflexzonetherapie met Medische basiskennis op HBO-niveau hebben afgerond. Tevens stelt de VNRT eisen aan haar leden waarbij de therapeuten jaarlijks verplicht zijn bijscholingen te volgen. Hierdoor blijft de kwaliteit van de Reflexzonetherapie gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.vnrt.nl

Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten

Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.bvmt.nl