Klachten

Heeft u klachten of andere verwachtingen gehad van de verleende diensten?

Stap 1. Samen kijken naar een oplossing

Helaas kan het zijn dat binnen onze samenwerking andere verwachtingen zijn ontstaan, een misverstand of misschien heeft u het gevoel onjuist behandeld te zijn. Mocht u dat zo ervaren dan hoop ik dat u daarover met mij in gesprek wil gaan. Ik sta open voor uw verhaal en wil graag zorg dragen dat uw klacht gehoord wordt zodat we kunnen kijken naar een passende oplossing voor uw onvrede.

Er is een vervolg procedure uitsluitend voor Reflexzoneconsulten.

Stap 2. VNRT

Als we er samen niet uitkomen, wat kunt u dan doen? Op grond van de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) ben ik verplicht een klachten regeling te treffen voor u als mijn Cliënt.

U kunt zich wenden tot de beroepsvereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) waar u uw klacht kenbaar kunt maken. De VNRT heeft een klachtenreglement waarin algemene regels voor de omgang met onvrede of klachten beschreven staan.

Een klachtenfunctionaris kan u helpen bij het formuleren van de onvrede of klacht en onderzoeken welke oplossingen er zijn. Deze procedure is gratis en geldt alleen voor therapeutische Reflexzone consulten.

Stap 3. SCAG

Mocht deze bemiddeling naar uw mening onvoldoende zijn, wat kunt u dan doen? Dan kunt u zich via de VNRT wenden tot de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een onafhankelijke geschillencommissie in de complementaire zorg. Uw klacht word hier verder behandeld. Na gemiddeld 6 weken zal er een uitspraak zijn. Een uitspraak van deze geschillencommissie over uw klacht is bindend voor mij als therapeut en u als cliënt. Aan deze klachtenprocedure zijn mogelijk kosten verbonden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de www.vnrt.nl